آخرین تغییرات در توصیه‌ها و الگوریتم درمانی پرفشاری خون - Payesh (Health Monitor)
Sat, Feb 24, 2024
OPEN ACCESS
Volume 15, Issue 4 (July-August 2016)                   Payesh 2016, 15(4): 360-369 | Back to browse issues page

XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

آخرین تغییرات در توصیه‌ها و الگوریتم درمانی پرفشاری خون. Payesh 2016; 15 (4) :360-369
URL: http://payeshjournal.ir/article-1-160-en.html
Abstract:   (3580 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 568 kb]   (1389 Downloads)    
type of study: Descriptive |
Accepted: 2018/11/28 | Published: 2016/07/15

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and Permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 All Rights Reserved | Payesh (Health Monitor)

Designed & Developed by : Yektaweb