تقدیر و تشکر از داوران دوره بیست و یکم «پایش» - Payesh (Health Monitor)
Sat, Jun 15, 2024
OPEN ACCESS
Volume 21, Issue 6 (November-December 2022)                   Payesh 2022, 21(6): 657-657 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

تقدیر و تشکر از داوران دوره بیست و یکم «پایش». Payesh 2022; 21 (6) :657-657
URL: http://payeshjournal.ir/article-1-2044-en.html
Abstract:   (396 Views)
This article has no abstract.
Full-Text [PDF 339 kb]   (236 Downloads)    
Subject: Epidemiologhy
Published: 2023/01/2

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Rights and Permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© 2024 All Rights Reserved | Payesh (Health Monitor)

Designed & Developed by : Yektaweb