پایش- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
نشانی: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23
صندوق پستی: 1756-13145
تلفن: 9-66951877  و 66480804   داخلی 108
نمابر: 66480805 
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find.php?item=1.57.20.fa
برگشت به اصل مطلب