پایش
پایش- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول: دکتر علی منتظری
نشانی دفتر نشریه: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۲۳
صندوق پستی: ۱۷۵۶-۱۳۱۴۵
تلفن: ۹-۶۶۹۵۱۸۷۷  و ۶۶۴۸۰۸۰۴   داخلی ۱۰۸
نمابر: ۶۶۴۸۰۸۰۵ 
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find-1.57.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب