دوره 17، شماره 6 - ( آذر ـ دی 1397 )                   جلد 17 شماره 6 صفحات 667-676 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2- دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران
3- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاد دانشگاهی
چکیده:   (2583 مشاهده)
مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک، از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون‌ریز است که ابعاد گوناگون زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مبتلایان به این سندرم، کیفیت زندگی به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر مشاوره شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است.
مواد و روش کار: این پژوهش به شیوه کارآزمایی کنترل‌شده تصادفی در بین زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی- درمانی شهید اکبرآبادی شهر تهران در سال 1396 انجام شد. آزمودنی‌ها، به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر دریافت شیوه‌های درمانی رایج ارایه شده در مرکز، ده جلسه هفتگی مشاوره فردی شناختی-رفتاری دریافت نمودند. سطح کیفیت زندگی و ابعاد آن در هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه‌ی روا و پایای «سنجش کیفیت زندگی ویژه مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک» قبل و سه هفته بعد از آخرین جلسه مشاوره، تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. داده ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.
یافته ها: 44 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به ‌طور مساوی در دو گروه وارد شدند. میانگین سن زنان گروه مداخله و کنترل به ترتیب 86/3±5/29 و 78/0±4/30 سال بود. تفاوت معناداری بین گروه مداخله و کنترل در تمامی سنجش‌های جمعیت شناختی و باروری وجود نداشت. در نوبت اول سنجش، میانگین نمرات کیفیت زندگی و همه ابعاد آن در دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت. پس از انجام مداخله، میانگین نمره کیفیت زندگی و همه ابعاد آن به‌ جز مشکلات قاعدگی در گروه مداخله افزایش یافت. این افزایش از نظر آماری نسبت به‌ نوبت اول سنجش و نیز نسبت به نمرات کسب‌ شده توسط گروه کنترل معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد انجام مشاوره شناختی-رفتاری، بر مؤلفه‌های روانی و جسمانی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک تأثیر داشته و منجر به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها شده است.
متن کامل [PDF 734 kb]   (613 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1397/7/11 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1397/9/15 | انتشار: 1397/11/8