دوره 10، شماره 4 - ( پاییز 1390 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 421-427 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (8847 مشاهده)
اين مطالعه به منظور ترجمه و اعتبارسنجي پرسشنامه غربالگري علايم قبل از قاعدگي (Premenstrual Symptoms Screening Tool-PSST) براي اولين بار در ايران انجام گرديد.
ابزارهاي مختلفي براي اندازه گيري علايم قبل ازقاعدگي وجود دارد که براي تشخيص سندرم قبل از قاعدگي و اختلال ملال قبل از قاعدگي به کارمي‌رود. از جمله اين‌ها، پرسشنامه PSST است که شدت بيماري را در حد لزوم و تأثير علايم را در زندگي افراد نشان مي‌دهد و از چارت‌هاي دو سيکلي آينده نگر عملي‌تر و از نظر زماني به صرفه‌تر است. اين پرسشنامه شامل دو بخش علائم و تأثير علائم بر زندگي افراد است.
براي اعتبار سنجي اين ابزار نمونه‌اي از دانشجويان دختر ساکن خوابگاه‌هاي دانشگاه‌هاي تهران به طور تصادفي انتخاب و مورد ارزيابي قرار گرفتند. پايايي پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ بررسي شد. براي بررسي روايي پرسشنامه نيز از دو روش ظاهري و محتوايي استفاده گرديد.
در مجموع ۴۹۸ دانشجوي دختر وارد مطالعه شدند. ميانگين سني شرکت کنندگان ٠٥/٢٣ با انحراف معيار ۲۹/۳ سال بود. ميانگين شاخص توده بدني ٥/۲±٣٤/٢١ کيلو گرم بر متر مربع، ميانگين روزهاي خونريزي قاعدگي ۳۳/۱±٢٧/٦ و طول سيکل‌هاي قاعدگي ٥٥/۴±۴۸/۲۹ روز به دست آمد. در آزمون پايايي اين ابزار، مقادير آلفاي کرونباخ ۹/ ۰به دست آمد. مقادير نسبت روايي محتوا و شاخص روايي محتوا به ترتيب 7/0 و 8/0 حاکي از روايي محتوايي اين پرسشنامه است.
علاوه بر اين، امتيازهاي گروه‌هاي سالم و بيمار در حيطه‌هاي مختلف، اختلاف معني‌دار داشتند. نتايج به دست آمده حاکي از روايي و پايايي اين ابزار در ايران است که مي‌تواند در مطالعات مربوطه استفاده گردد.

متن کامل [PDF 134 kb]   (3170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1389/1/15 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1390/6/30 | انتشار: 1390/7/23