دوره 12، شماره 2 - ( فروردین ـ اردیبهشت 1392 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 183-194 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3972 مشاهده)
ارتباط روابط اجتماعي با سلامت جسمي و رواني افراد، به طور روز افزوني مورد تأکيد پژوهشگران قرار گرفته است. از سوي ديگر، روابط اجتماعي به عنوان بخشي از سلامت اجتماعي افراد، خود تحت تأثير شرايط اجتماعي قرار دارد.
اين مطالعه با در نظر داشتن هر دو گزاره ي فوق در پي شناخت ارزيابي مردم از روابط اجتماعي آنها و ارتباط آن با سلامت افراد است. مطالعه از نوع مقطعي بوده و جمعيت آن 27883 نفر از جمعيت 18 تا 65 سال کشور بود. نمونه گيري به روش تصادفي طبقه‌اي انجام شد. ابزار جمع آوري داده‌ها، پرسشنامه 20 سؤالي بود که با استفاده از نظر متخصصان و پرسشنامه‌هاي بين‌المللي تهيه شده و سپس روايي صوري و محتوايي و پايايي آن بررسي و تأييد شد. ارتباط ميان روابط اجتماعي و سلامت با آزمون رگرسيون لجستيک بررسي شد. نتايج نشان داد كه اکثر شرکت کنندگان روابط اجتماعي خود را «خوب» و «خيلي خوب» توصيف کرده و جنسيت، اشتغال و درآمد افراد با ارزيابي آنها از سلامت خود ارتباط معنادار داشت. همچنين نشان داده شد که ارزيابي منفي افراد از سلامت خود، ارزيابي منفي از روابط اجتماعي شان را تا 58/6 برابر افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر مشخص گرديد، ارزيابي «خيلي بد» و «بد» مردم از روابط اجتماعي شان نيز به ترتيب ارزيابي منفي از سلامت را 5.6 و 7.3 برابر افزايش مي‌دهد.
روابط اجتماعي از يک سو تحت تأثير عوامل اجتماعي چون درآمد، جنسيت و اشتغال افراد قرار داشته و از سوي ديگر بر سلامت آنها تأثير مي‌گذارد. روابط اجتماعي را ميتوان متغيري واسط ميان شرايط اجتماعي و سلامت افراد در نظر گرفت که کميت و کيفيت آن بر ميزان تأثيرگذاري شرايط اجتماعي بر سلامت افراد نقش ايفا مي‌کند.

متن کامل [PDF 1601 kb]   (1595 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1392/2/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1392/2/16 | انتشار: 1391/12/25