دوره 20، شماره 4 - ( مرداد - شهریور 1400 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 469-461 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SHAHED.REC.1399.034


XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
چکیده:   (768 مشاهده)
مقدمه: جهت ارزیابی رضایتمندی خانواده بیماران بخش مراقبت ویژه طراحی و بکارگیری ابزاری معتبر و پایا ضروری بود. این مطالعه با هدف ترجمه و اعتباریابی اولیه نسخه فارسی پرسشنامه 24 گویه ای سنجش رضایتمندی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه 24-FS-ICU انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر ‌یک پژوهش روش‌شناختی است که روی150 نفر از اعضای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر شیراز انجام شد. ترجمه پرسشنامه اصلی با استفاده از روش backward forward انجام گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از 15 نفر از متخصصان در این زمینه و روایی صوری به روش کیفی از طریق مصاحبه با 10 همراه بیمار انجام شد. سپس روایی سازه با استفاده از مقایسه گروه‌های شناخته شده، روایی همگرا از طریق سنجش همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه 24-FS-ICU و پرسشنامه فارسی سنجش نیازهای خانواده بیماران (CCFNI) و پایایی ابزار با تحلیل همسانی درونی بررسی شد.
یافته ها: نتایج تحلیل مقایسه گروه های شناخته شده نشان داد که میـانگین نمره کـل مقیـاس نسخه فارسی پرسشنامه  24-FS-ICU در همراهان مرد به طور معنی دار بیشتر از همراهان زن است. روایی همگرا بیانگر همبستگی معنی دار بین نسخه فارسی پرسشنامه 24-FS-ICU و CCFNI بود. ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد و کل پرسشنامه بین 0/758-0/789 بود.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش، نشان دهنده روایی و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه سنجش رضایتمندی خانواده بیماران 24-FS-ICU است. به طوری که قابلیت به کارگیری در موقعیت­های مختلف از جمله محیط­ های بالینی و تحقیقاتی را دارد. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آینده روایی سازه پرسشنامه  24-FS-ICU  با استفاده از تحلیل عاملی در نمونه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل [PDF 1021 kb]   (376 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پیراپزشکی
دریافت: 1400/3/8 | پذیرش: 1400/4/16 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1400/4/28 | انتشار: 1400/6/14

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.