دوره 20، شماره 1 - ( بهمن ـ اسفند 1399 )                   جلد 20 شماره 1 صفحات 81-90 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ZAUMS.REC.1398.238


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان، ایران
2- دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده:   (671 مشاهده)
مقدمه: جهت پیشگیری از عوارض بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلابه سکته مغزی، می توان از برنامه های مراقبتی در منزل استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیراقدامات توانبخشی در منزل بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد.
مواد و روش کار: این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی60  بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش های داخلی و داخلی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1398 انجام گرفت. نمونه ها به شیوه در دسترس انتخاب شدند و با قرعه کشی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله آموزش های توانبخشی در منزل در سه جلسه 45 دقیقه ای برای بیمار و همراه وی ارائه شد و پس از ترخیص نیز انجام محتوای آموزشی در منزل پیگیری شد. پرسشنامه کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به سکته مغزی طی یک و سه ماه بعد از مداخله تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS نسخه 22 و آزمون های آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری، تی مستقل و کای دو در سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: میانگین نمره کل کیفیت زندگی در یک و سه ماه بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشت و در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود. نتایج تحلیل واریانس اندازه های تکراری درخصوص اثر زمان و گروه بر کیفیت زندگی و ابعاد آن بین دو گروه تفاوت آماری معنی دار نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر اقدامات توانبخشی در منزل، برای بهبودکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی به نظر می رسد به کارگیری این رویکرد توسط پرستاران جهت مشارکت خانواده در مراقبت های درمانی بیماری های مزمن قابل توصیه است.
متن کامل [PDF 993 kb]   (186 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1399/7/6 | پذیرش: 1399/10/15 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1399/10/30 | انتشار: 1399/12/11

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.