دوره 18، شماره 6 - ( آذر ـ دی 1398 )                   جلد 18 شماره 6 صفحات 579-587 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SHAHED.REC.1397.60

XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)عج(، تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
4- دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
5- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
چکیده:   (2368 مشاهده)
مقدمه: مراقبت کنندگان از سالمندان مبتلا به آلزایمر به علت مشکلات شناختی متعدد، می تواند به ایجاد یا تشدید مشکلات جسمی و روانی متعددی برای مراقبان منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان اضطراب و افسردگی مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر و رابطه آن با مشخصات جمعیت شناختی در آن گروه بوده است.
مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس315 نفر از  مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال 1398 بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه افسردگی بک صورت گرفت. برای  تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی میانگین و  انحراف معیار و آزمون های تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه در SPSS V 22  استفاده شد.
یافته ها: میانگین (انحراف معیار ) نمره اضطراب و افسردگی مراقبان به ترتیب (48/10) 12/61 و (9/52) 12/23 بود، که این دو میزان به طور معنادار در زنان بیشتر از مردان بود نتایج آزمون تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین نمره کلی اضطراب با جنسیت، نسبت مراقبت کننده با سالمند، وضعیت سلامتی و میزان درآمد مراقب تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر سطح اضطراب وافسردگی خفیف تا متوسطی را تجربه می کنند، بنابراین توصیه می شود برنامه ریزی راهبردی برای افزایش حمایت اجتماعی لازم از مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر، از سوی سیاست گذاران حوزه سلامت و درمان انجام شود.
متن کامل [PDF 705 kb]   (382 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1398/9/16 | پذیرش: 1398/10/18 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/10/28 | انتشار: 1398/10/28