دوره 18، شماره 3 - ( خرداد ـ تیر 1398 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 291-303 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR. TUM. REC. 2017/545
Clinical trials code: IRCT20170313033054N2

XML English Abstract Print


1- دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
چکیده:   (2978 مشاهده)
مقدمه: ﮐﻤﺮدرد یکی از شایع ترین اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ- ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. به طوریکه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺮدرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ تبدیل شده است. درک بهتر تجربیات پرستاران در مورد کمردرد می تواند به ایجاد رویکرد پیشگیرانه کمک کند. این مطالعه به منظور شناسایی و توصیف درک خطر کمردرد مرتبط با شغل و عوامل کمک کننده در ارتقای رفتارهای پیشگیری از کمردرد در پرستاران انجام گرفت.
مواد و روش کار: این مطالعه کیفی از طریق تجزیه و تحلیل محتوا در سال 2017 انجام شد. بحث گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختار یافته اختصاصی با نمونه ای مناسب از 19 پرستار با حداقل یک سال تجربه کار در بیمارستان انجام شد. سوالات مصاحبه بر اساس سازه های مدل پرسید-پروسید مطرح و سپس با استفاده از تحلیل محتوا رونویسی و تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: طبقه عوامل مستعد کننده از زیر طبقات (احساس خطر، درک شدت خطر، خودکارآمدی، درک ارزش سلامتی) و عوامل تقویت کننده از زیر طبقات (نقش همکاران در محیط کار، منافع جسمانی و روانی، منافع اقتصادی) استخراج گردید. دو زیر طبقه (تسهیل کننده ها و موانع سازمانی) در ارتباط با عوامل مدیریتی- قادرساز انجام رفتارهای پیشگیرانه کمردرد مشخص شده است.
بحث و نتیجه گیری: پرستاران نگرانی های خود را در مورد تاثیر کمردرد در کارایی حرفه ای خود، امنیت شغلی، زندگی خانوادگی و ارتباط با همکاران منعکس کردند. بنابراین نگرانی های پرستاران و شرایط کاری آنها، قوانین و مقررات مربوط به حرفه پرستاری باید به دقت مورد توجه قرار گیرد تا سلامت آنها تضمین گردد.

 
متن کامل [PDF 809 kb]   (598 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1398/2/28 | پذیرش: 1398/4/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/4/12 | انتشار: 1398/4/25