پایش- اطلاعات ثبت نام
نحوه ارسال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
نویسندگان محترم باید از طریق تارگاه نشریه به نشانی http://www.payeshjournal.ir مقالات خود را به صورت برخط (On-line) جهت بررسی ارسال نمایند و در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دفتر فصلنامه تماس حاصل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find.php?item=1.54.19.fa
برگشت به اصل مطلب