پایش
پایش- اخبار نشریه
DOI (Digital Object Identifier)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/19 | 
مقالات نشریه پایش از سال نوزدهم با کد DOI (Digital Object Identifier) منتشر می شوند.
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find-1.43.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب