پایش- اخبار نشریه
ای میل دانشگاهی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 
به اطلاع می رساند؛
نویسندگان محترم جهت بررسی مقالات ارسال شده هنگام ثبت نام، ایمیل آکادمیک (ایمیل دانشگاهی) را در سامانه ثبت فرمایند
.

نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب