پایش- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
«نشریه پایش» مجله‌ای علمی ـ پژوهشی، وابسته ‌به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی است. این نشریه در قالب فصلنامه (دو ماهنامه از سال 1391) و به زبان فارسی منتشر می‌شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه‌های مختلف علوم بهداشتی است.
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find.php?item=1.40.17.fa
برگشت به اصل مطلب