پایش- راهنمای دریافت نامه وصول
راهنمای دریافت نامه وصول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/10 | 

ابتدا وارد صفحه شخصی شوید و از قسمت مقالات در حال بررسی، بر روی مشاهده کلیک نمایید.

AWT IMAGE

بر روی آیکون مربوط به پرونده مقاله کلیک کنید

AWT IMAGE

-
با کلیک بر روی آیکون مربوط به آیتم متن نامه، آن را مشاهده نموده و در صورت نیاز ذخیره و یا پرینت نمایید.


نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find.php?item=1.131.22.fa
برگشت به اصل مطلب