هیات تحریریه - پایش
سه شنبه 29 خرداد 1403
OPEN ACCESS

اعضای هیات تحریریه

 | تاریخ ارسال: 1397/8/13 | 
صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی منتظری استاد، دکترای تخصصی سلامت همگانی با گرایش اپیدمیولوژی ـ  montazeriacecr.ac.ir

 
آیین پرست افسون: دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ aaeenparasthttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngihsr.ac.ir
آذین سید علی: دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی، پژوهشگاه ابن سینا، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ saliazinhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
برادران حمیدرضا: دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ـ hbaradaranhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
جغتایی محمد تقی: استاد علوم تشریحی، گروه آناتومی و تشریح، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانـ joghataeihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
جلیلی بهروز: استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ـ jalilihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
حائری مهریزی علی اصغر: مربی، گروه آموزش و ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ haerihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngacecr.ac.ir
حریرچی امیرمحمود: استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ـ amir.m.harirchihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
رشیدیان آرش: استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ arashidianhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
ریاضی هدیه: دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ـ  h.riazihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngsbmu.ac.ir
شاکری نژاد قدرت اله: دانشیار، سازمان جهاد دانشگاهی واحد اهواز، اهواز، تهران ـ shakerinejadhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngacecr.ac.ir
شریعتی محمد: دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ـ shariatihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
صدیقی ژیلا: استاد، گروه آموزش و ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ jsadighihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngihsr.ac.ir
طاووسی محمود: دانشیار، گروه آموزش و ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ tavousihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngacecr.ac.ir
عربان مرضیه: دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران - arabanmahttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngjums.ac.ir
فردی دنیز: مدرس دانشگاه، روان شناس و  پژوهشگر، تهران، ایران ـ  deniz.fardihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
کاظمی سیده سمیه: استادیار، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
- somayeh.kazemi۷http://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
گرمارودی غلامرضا: دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،  ایران ـ gharmaroudihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
محمد کاظم: استاد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ـ mohamadkhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
مظفری کرمانی رامین: استادیار، گروه آموزش و ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ mozafari_raminhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
مفتون فرزانه: دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ـ fmaftoonhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngihsr.ac.ir
ملک افضلی حسین: استاد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ـ malekafzalihttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngtums.ac.ir
نجات سحرناز: استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران- saharnaznedjathttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
ندیم ابوالحسن: استاد اپیدمیولوژی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور، تهران، ایران ـ nadimhttp://payeshjournal.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngams.ac.ir

دفعات مشاهده: 8222 بار   |   دفعات چاپ: 779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق