دوره 17، شماره 1 - ( بهمن ـ اسفند 1396 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 75-84 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1537 مشاهده)
مقدمه: پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2020 موارد ابتلای جدید به انواع سرطان 50 درصد افزایش یابد. یکی از سرطان‌ها که سلامت زنان و مردان را به خطر می‌اندازد، سرطان پستان است که شایع‌ترین سرطان در بین زنان و دومین عامل مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در زنان دنیا است. امروزه انجام آزمونهای تشخیصی و معاینات، می‌توانند نقش بسزایی در تشخیص سرطان‌ها بخصوص سرطان پستان در مراحل ابتدایی داشته باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش نظریه محور بر رفتار خودآزمایی پستان در زنان است.
مواد و روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه از نوع نیمه تجربی قبل و بعد با گروه شاهد، شامل زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی جنوب تهران، در سال 96-1395 بود. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه نمونه‌ها به روش تصادفی ساده در دو گروه 47 نفری آزمون و 47 نفری شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر ساخته مبتنی بر سازه های الگوی باور سلامت که در گروه آزمون و شاهد توزیع گردید و پس از انجام پیش‌آزمون بر اساس نتایج آن مداخله آموزشی در گروه آزمون در 4 جلسه به مدت 45 دقیقه انجام شد.
تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، تی زوجی، تی مستقل، مک نمار و ویلکاکسون انجام شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ویرایش 23 استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه میانگین نمرات تمام سازه‌های الگوی باور سلامت به‌جز منافع درک شده در گروه آزمون، بعد از آموزش در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی‌دار نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی بر اساس سازه‌های الگوی باور سلامت بر رفتار خودآزمایی پستان در زنان تأثیر داشته است، بدین رو به آموزش مبتنی بر این الگو پیشنهاد می‌شود.
 
متن کامل [PDF 770 kb]   (667 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1396/11/1 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1396/11/16 | انتشار: 1396/10/25