دوره 16، شماره 1 - ( بهمن ـ اسفند 1395 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 53-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
3- دانشکده پرستاری و مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
4- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
چکیده:   (3261 مشاهده)
مقدمه: یکی از مشکلات ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان، فقدان ابزار اندازه‌گیری کیفیت زندگی اختصاصی سالمندان است. پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان OPQOL-35 یکی از ابزارهای رایج مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی سالمندان است. پژوهش حاضر با هدف ترجمه و اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 انجام شد.
مواد و روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات روش شناختی بود که روی 200 فرد سالمند انجام شد. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ و سالمندان، ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺻﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻴﻔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. سپس ﺭﻭﺍﻳﻲ شامل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ (سالمندان تنها) و روایی ملاکی (سنجش همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35 و SF-36) و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ و آزمون باز آزمون صورت گرفت.
یافته ها: نتایج تحلیل مقایسه گروه‌های شناخته شده نشان داد که میانگین کیفیت زندگی سالمندان تنها به طور معنی‌دار پایین‌تر از دیگر سالمندان است. روایی ملاکی بیانگر همبستگی معنا داری بین نسخه فارسی پرسشنامه OPQOL-35و SF-36 بود. میزان همبستگی درونی(آلفا کرونباخ) برای زیر مقیاس‌ها بین0/68-0/95 بود. ضریب پایایی آزمون باز آزمون(آزمون شاخص همبستگی درون خوشه‌ای(ICC)) به فاصله زمانی دو هفته بین 0/88-0/95 بود.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌های ‌ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﺒﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳﻲ و پایایی مناسب نسخه فارسی پرسشنامه‌ 35OPQOL ﺑﻮﺩ. که قابلیت به کارگیری در موقعیت‌های مختلف از جمله محیط‌های بالینی و تحقیقاتی را دارد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده ویژگی‌های روان‌سنجی در حجم نمونه بالاتر و تحلیل عاملی انجام گیرد.
متن کامل [PDF 843 kb]   (1510 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1395/7/10 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1395/8/11 | انتشار: 1395/10/26