دوره 16، شماره 2 - ( فروردین ـ اردیبهشت 1396 )                   جلد 16 شماره 2 صفحات 142-149 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مهندسی و پزشکی جانبازان، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2795 مشاهده)
مقدمه: خدمات درمانی به دلیل سر و کار داشتن با سلامت افراد جامعه، از اصلی ترین خدمات در هر جامعه است. از سوی دیگر جانبازان و خانواده آنها گروه هایی از ایثارگران را تشکیل می دهند که ضروری است تا نیازهای آنان در زمینه خدمات سلامت به طور کلی و خدمات درمانی به طور اخص، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، رضایت گیرندگان خدمات در این زمینه نقش بارزی دارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت جانبازان و خانواده های آنان از ویزیت سرپایی بود.
مواد و روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بود که در آن 1224 از افراد دریافت کننده ویزیت سرپایی مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه هدف شامل افراد تحت پوشش (بیمه شدگان) بیمه تکمیلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است. این افراد شامل جانبازان و جامعه تحت پوشش آنان می باشد که در بنیاد شهید و امور ایثارگران از بیمه تکمیلی برخوردار بودند.
نمونه‌ها با استفاده از فهرست آمارهای موجود در بنیاد شهید و امور ایثارگران، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها توسط نرم افراز آماری SPSS وارد کامپیوتر شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: 1224نفر از افراد گروه هدف که تحت پوشش بیمه تکمیلی بوده و خدمت ویزیت سرپایی را دریافت نموده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 45/7 ± 13/9 بوده، حدود 67 درصد آنان مذکر و 85 درصد در شهرها ساکن بودند. رضایت از خدمت ویزیت سرپایی به طور کلی بیش از 94 درصد بوده و در زمینه فاصله مکانی ارائه خدمات ویزیت سرپایی، میزان رضایت 83 درصد بود. در زمینه رضایت از روند دریافت هزینه، میزان رضایت به طور کلی حدود 42 درصد بود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه فراوانی رضایت از خدمت ویزیت سرپایی در تمام گروه ها بسیار مطلوب بوده و حدود 94 درصد است، به نظر می رسد اقدام بعدی در این زمینه حفظ این وضعیت و جلوگیری از افت آن است. از طرف دیگر در مورد فراوانی رضایت از روند دریافت هزینه ویزیت سرپایی مطلوب نبوده و بی تردید اصلاح روند دریافت هزینه از اقدامات مهم در این رابطه است. محل سکونت و گروه ایثارگری عوامل مرتبط در زمینه رضایت از فاصله مکانی ارائه خدمت بودند.
 
متن کامل [PDF 712 kb]   (888 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1395/5/27 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1395/11/13 | انتشار: 1395/12/25